Körlere Eğitim ve Destek Derneği

 BİZBİZE SESLİ SOHBET ODALARI

Bizbize Sohbet Platformu 25 ocak 2011 tarihinde idealist bir kaç görmeyenin fikri ile Körlere Eğitim Destek Derneği’nin himayesinde ve kontrolünde doğdu. Bu sancılı süreci bir kaç başlıkta toplamak mümkün.

Türkiye’de engelli bireylerin yaşayabilmesi sorunlarına çözüm üretebilmesi, topluma intibak noktasında gerekli destekleri alabilmesi maalesef dışarıdan gözlemlendiği kadarıyla çok imkan dahilinde değil. Toplumun yapılanması sağlıklı insanların yaşayabilmesi göz önünde bulundurularak gerçekleşiyor. Zaman zaman gelişen engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin çözümler, hem istendiği gibi yeterli değil, hemde toplumun engelliye bakış açısını reforme etmiyor. Engelli camia da bu nevi sıkıntıların üstesinden gelebilmek adına kendileri yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Körlere Eğitim Ve Destek Derneği de bu sosyal sorumluluk adı altında ürettiği çözümlere Bizbize Sohbet Platformu ile bir yenisini ddaha eklemiştir.

Teknik açıdan bu platformun yapılanmasını kısaca açıklarsak şunları ifade edebiliriz. TeamTalk adlı bir bilgisayar yazılımı sayesinde görmeyenler bilgisayarlarına program kuruyorlar. Görme engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştıran ekrandaki her tepkimeyi görme engelliye haber veren ekran okuyucu programlarla da uyumlu çalışan TeamTalk programı görme engelli camiada yepyeni bir vizyonun habercisi olmuştur. Artık Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu da online denilen internet ortamında birleşimlerin gerçekleştiği eğitimlerle öğretime devam ederken görme engellilerin bu süreçten ayrı kalması bizlerin hoşuna gitmemekte idi. O nedenle internet dünyasını görmeyenlere tümüyle elverişli hale getirmeye karar verdik. İşte TeamTalk yazılımı bu sürecin sadece bir parçası olarak hayata “Merhaba” dedi.

TeamTalk yazılımıyla ooluşturulan Bizbize Sohbet Platformu’nun amaçlarını 6 maddede izah etmek olası.


Kaynaşma dayanışma:
Türkiye’nin her yerinde birbirinden haberi olmayan, gelişmeleri takip edemeyen o kadar çok engelli var ki… Bizbize Sohbet Platformu görme engellileri internet ortamında bir araya getirmek suretiyle aralarındaki bağı kuvvetlendirmeyi hedeflemiştir. Engelliler ayakta daha sağlam durabilmek adına böyle bir bilincin eksikliğini hep hissetmiştir maalesef. Bizbize Sohbet Platformu bu eksikliği giderebilmek, dayanışma temellerini atabilmek adına bu sohbet oluşumunu hayata geçirmiştir. Hem engelli bireyin hemde ailelerinin böyle bir bilince ihtiyacı vardır. Bu iki bilinç olmalı ki; toplum nezlinde engelli kendisini daha iyi ifade edebilsin.
Eğitim:
Eğitim sadece okul duvarları arasına sıkışan bir süreç değildir. Kaldı ki; böyle dahi olsa engellilerin çevresel olumsuzluklardan ötürü bu eğitimden faydalanması zorlaşmaktadır. Bizbize Sohbet Platformu oluşturduğu kurs odaları ile internet dünyasında da bu işin nasıl verimli yapılabileceğini göstermiştir. Bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Almanca ve ingilizce eğitimleriyle yabancı dil eğitimine, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik eğitimleriyle de KPSS, ÖMSS, YGS gibi bir çok sınava görme engelliyi hazırlamaya çalışmaktadır. Bu hizmeti dersane ciddiyeti altında yaptığımız halde herhangibir ücretle ücretlendirmedik ve bunun sosyal bir sorumluluk olduğuna inandık. Hizmetlerimize web tasarım ve masa üstü programcılığı ile başka bir alana da girerek görme engellinin sadece bilgisayar kullanıcı olmasını istemedik. Gelişen teknoloji ile beraber görme engelli isterse bilgisayar yazılımcısı da olabilecektir. İş kapılarının açılabilmesi için, görme engellilerin gereksinimi olan her türlü eğitim platformumuz tarafından projelendirilmeye bundan sonra da kaldığı yerden devam edecektir.
Teknik destek:
Görme engelliler de toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi teknik konularda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Teknik destek alabilmesi zaman zaman çevresinde çok elverişli olmayabiliyor. İşte platformumuz; bilgisayarlarla ilgili teknik sorunlara çözümler, yaşadığı ailesel ve çevresel konulardaki teknik meselelere çözümler üretmek suretiyle sosyal sorumluluğu yerine getirmektedir. İhtiyaç olan bir beyaz bastonun nerelerden temin edilebileceği, ekran okuyucularla ilgili çıkan problemlerin nasıl giderilebileceği, bir programın nasıl kullanılabileceği gibi akla gelmeyebilecek bir sürü soruna çözümler üretmektedir.
Sosyal faaliyetler, organizasyonlar:
Bizbize Sohbet Platformu Körlere Eğitim Ve Destek Derneği’nin sponsorluğunda değişik zamanlarda organizasyonlar düzenleyerek görme engellileri ve ailelerini bir araya getirmektedir. Görme engelli bireyin ailesi başka bir engelli ailenin yaklaşımlarının farklı olduğunu gördüğünde, çocuklarına karşı aşırı koruyucu davranışın zararlarını görebilmekte engelliye bakış açısını değiştirebilmektedir. İşte bu sebeple; Yemek organizasyonları, eğlence faaliyetleri, belli amaçlarla oluşturulan toplantıları tertip ettik. Sözlü olarak anlatılan çözümler yerine bu nevi birleşimlerin aileler ve bireyler üzerinde katkısı ve etkisi çok daha pozitif olabilmektedir. Sosyal faaliyetlerimizi ve organizasyonlarımızı mail veya site aracığılığı ile duyurmaya devam edeceğiz.
Engellilerin başka sorunlarına çözüm üretmek:
Görme engelli sadece teknik açıdan sıkıntı yaşamaz. Toplumun tüm fertlerinde olduğu gibi hukuksal, çevresel, belki şu an akla gelemeyebilecek yığınla sorunla karşılaşabilir. Bulunduğu bölgede trafik ışıklarına sesli sinyalizasyon konması için gerekli müracatların nasıl yapılcağını anlatmak bu tür desteklerden sadece birisi. Okulda görme engellinin derslerini daha iyi takip edebilmesi için lüzum halinde öğretmenleriyle temasa geçerek katkıda bulunmak bir başka destek olarak sayılabilir. Platformumuz engellinin hayata daha iyi tutunabilmesi için elinden gelebilecek tüm destekleri vermeye hazırdır.
Psikolojik destek:
Zaman zaman toplumun farkında olmadan gösterdiği olumsuz tutum, ailelerin aşırı koruyucu davranışı, görme engellinin görmemesinden kaynaklanan bir çok durum, düşünce görme engelliyi psikolojik açıdan yıpratabiliyor. İçine kapanık bireyler ile karşılaşmaktayız. Eğitim almış kendisi de engelli bir çok arkadaşımızla birlikte birebir terapilerle destek vermeye gayret ediyoruz. Psikolojisi bozulan her bireyin davranışı sadece kendisine zarar vermez, ailesine, çevresine ve topluma da yansır. Psikolojisi düzelen görme engelli de daha üretken olabilmenin çabası içine girdiğini zannederiz söylemeye gerek yok.

Bizbize Sohbet Platformu işte 6 başlıkla tanımladığımız hizmetlerini 1 yılı aşan bir zaman dilimi içinde bu noktalara getirmiştir. Hedeflerimizi ve projelerimizi büyüterek görme engellinin toplum nezlindeki pozisyonunun çok daha iyi yerlere gelebilmesi için mücadelelerimize aynı şevk, aynı heyecan, aynı gayret içinde devam edeceğimizi ısrarla ifade etmek istiyoruz.

 Faydalı Linkler